Naslovna INFO INDUSTRIJA Stellantis zabeležio povećanje neto prihoda u 1. tromesečju

Stellantis zabeležio povećanje neto prihoda u 1. tromesečju

fxxx.club tube www.hqsexvideos young hoe elle rose has her pussy stretched.pornpals.club

Stellantis nastavlja sa svojim naporima da obezbedi čistu, sigurnu i pristupačnu mobilnost širom sveta, i ispuni izazovne ciljeve strateškog plana „Dare Forward 2030“, zabeleživši 14% godišnji rast neto prihoda u 1. tromesečju 2023, sa pozitivnim doprinosom svih segmenata. 

Globalna prodaja baterijskih električnih vozila (BEV) porasla je za 22% u odnosu na prethodnu godinu. Planirano je da se dodatnih 9 BEV vozila lansira u 2023. godini, a ukupna ponuda BEV vozila će do kraja 2024. godine dostići broj od 47.

REZULTATI IZ REDOVNOG POSLOVANJA Prognoza za finansijsku 2023. – POTVRĐENA

Marža prilagođenog operativnog prihoda(2)         Dvocifrena

Industrijski slobodni novčani tokovi(3)                    Pozitivni

INDUSTRIJSKA PROGNOZA ZA 2023.(4)*

Severna Amerika                    +5%  

Prošireni region Evrope        +5% 

Bliski Istok i Afrika            +5%

Južna Amerika                    +3%

Indija i Azija (Pacifik)             +5%

Kina                                     +2%

*Industrijska prognoza za 2023. ostaje nepromenjena za sve regione u odnosu na prognozu datu 22. februara 2023.

1. tromesečje 2023. 2. tromesečje 2022. Promena
Kombinovane isporuke (000 jedinica) 1,538 1,420 +8%
Konsolidovane isporuke (000 jedinica) 1,476 1,374 +7%
Neto prihod (milijardi evra) 47,2 41,5 +14%

Revizija nije vršena nad saopštenim podacima. 

Ofanziva elektrifikacije u Severnoj Americi se ubrzano približava, što je potvrđeno predstavljanjem novog, čisto električnog modela Ram 1500 REV na Međunarodnom sajmu automobila Njujorku. Model Jeep® Avenger, prvo električno vozilo na baterije ovog brenda, osvojio je nagradu „Evropski automobil godine 2023“ i takođe je proglašen za „Najbolji porodični SUV na svetu u 2023.“ u okviru nagrada Svetskog automobila godine po izboru žena. 

Stellantis je fokusiran na realizaciju tri stuba iz strateškog plana Dare Forward 2030:

Briga: Stellantis je naglasio svoju posvećenost globalnoj rodnoj ravnopravnosti usvajanjem principa Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena. Na putu ka karbonskoj neutralnosti, kompanija je potpisala obavezujući ugovor sa Vulcanom za razvoj novih geotermalnih projekata koji imaju za cilj dekarbonizaciju energetske mešavine industrijske lokacije u Riselshajmu u Nemačkoj.

Tehnologija: Stellantis je zadržao brz tempo u transformaciji elektrifikacije. Ulaganja u proizvodnju su najavljena u Mangualdeu (Portugal); Ajzenahu (Nemačka); Kasinu (Italija); i Kokomu (Indijana, SAD). Nastavljajući da gradi svoju mrežu partnerstava kako bi obezbedila snabdevanje neophodnim materijalima za baterije, Kompanija je potpisala strateške ugovore sa McEven Copper, Terrafame Ltd. i Element 25. Stellantis je takođe proširio svoju mrežu razvoja softvera i inženjeringa na osam čvorišta sa novom operacijom u Gljivicama (Poljska).

Vrednost: Stellantis je preduzeo razne korake da podrži rast u regionu Bliski istok i Afrika, uključujući i potpisivanje sporazuma sa vlastima u Južnoj Africi za razvijanje proizvodnog pogona, sporazum sa kompanijom Koç Holding za dalje proširivanje postojećeg zajedničkog poduhvata Tofaş u Turskoj, i, u Alžiru, lansiranje FIAT brenda koji planira da ima šest linija automobila na tržištu. U Evropi, realizacija Novog maloprodajnog modela će početi sredinom 2023. godine u probnim zemljama nakon sporazuma sa evropskim udruženjima dilera.

Maja 3. 2023. godine, u 14 časova po srednjeevropskom letnjem vremenu (CEST), i 8 časova po istočnoameričkom letnjem vremenu (EDT), održaće se audio vebkast i konferencijski poziv uživo radi predstavljanja izveštaja o isporukama i prihodima za prvi kvartal kompanije Stellantis. Vebkast i snimak događaja će biti dostupni u odeljku za investitore korporativnog vebsajta kompanije Stellantis na adresi www.stellantis.com. Očekuje se da će se materijal sa prezentacije objaviti u odeljku za investitore korporativnog vebsajta kompanije Stellantis u otprilike 8 časova CEST / 2 časa EDT, 3. maja 2023.

Finansijski kalendar:

 1. polovina 2023. – Potpuni finansijski rezultati – 26. jul 2023.
 2. kvartal 2023. – Isporuke i prihodi – 31. oktobar 2023.

PERFORMANSE PO SEGMENTIMA 

SEVERNA AMERIKA
K1 2023 K1 2022 Promena
 • Isporuke su porasle 6%, gde su svi Dodge i Chrysler modeli postigli godišnji rast i isporuke modela Jeep Compass su se više nego udvostručile, čime je delimično nadoknađeno smanjenje Jeep Grand Cherokee isporuka zbog ukidanja prethodnog modela
 • Neto zarade porasle su za 10%, prvenstveno zbog većeg obima, pozitivnih neto cena i pozitivnih efekata prevođenja deviznih kurseva, delimično nadoknađenih nepovoljnom kombinacijom
Isporuke  (u hiljadama) 509 480 +29
Neto zarade (u milionima evra) 22.772 20.693 +2.079

 

PROŠIRENA EVROPA
K1 2023 K1 2022 Promena
 • Isporuke veće za 6 odsto, podstaknute početnim uspehom potpuno novih modela Alfa Romeo Tonale i Pežo 408, pored veće količina modela Fiat 500, Pežo 308 i Opel Astra i Corsa, kao i povećanom potražnjom baterijskih električnih vozila (BEV), posebno modelima Fiat Novi 500 BEV i Pežo e-208  
 • Neto prihod veći za 10 odsto, uglavnom zbog jakih neto cena, povećanog obima i povoljne kombinacije, delimično nadoknađenog manjim uticajima negativnih deviznih kurseva  
Isporuke  (u hiljadama) 657 622 +35
Neto zarade (u milionima evra) 16.106 14.622 +1.484

 

BLISKI ISTOK I AFRIKA  
K1 2023 K1 2022 Promena
 • Konsolidovane isporuke veće za 24 odsto, prvenstveno zbog povećanog obima modela Pežo, Citroen i Opel, posebno u Turskoj, što je delimično nadoknađeno smanjenjem isporuka brenda Jeep
 • Neto prihod veći za 55 odsto, prvenstveno zbog viših neto cena, povećanog obima i povoljnog miksa, delimično nadoknađenog negativnim efektima prevođenja deviznog kursa, uglavnom iz turske lire
Kombinovane isporuke (u hiljadama)(1) 131 89 +42
Konsolidovane isporuke (u hiljadama)(1) 83 67 +16
Neto zarade (u milionima evra) 2.166 1.397 +769

 

JUŽNA AMERIKA
K1 2023 K1 2022 Promena
 • Isporuke veće za 10 odsto, zbog početnog uspeha potpuno novog modela Fiat Fastback i većih količina Fiat Argo, Citroen C3 i Peugeot 208  
 • Neto prihod veći za 20 odsto, uglavnom zbog povećanog obima, poboljšanog miksa i povoljnih neto cena, kao i pozitivnih efekata prevođenja deviznih kurseva  
Isporuke  (u hiljadama) 191 174 +17
Neto zarade (u milionima evra) 3.523 2.947 +576

 

KINA I INDIJA I AZIJA-PACIFIK
K1 2023 K1 2022 Promena
 • Konsolidovane isporuke veće za 4 odsto, zbog povećanih isporuka modela Citroen C3 i Berlinga, kao i Ram 1500, što je delimično nadoknađeno manjim količinama Jeep Grand Cherokee i Compass  
 • Neto prihod veći za 5 odsto, uglavnom zbog povećanog obima, poboljšanog miksa i neto cena koje su nadoknadile negativne efekte deviznog prevođenja  
Kombinovane isporuke (u hiljadama)(1) 42 51 (9)
Konsolidovane isporuke (u hiljadama)(1) 28 27 +1
Neto zarade (u milionima evra) 981 934 +47

 

MASERATI
K1 2023 K1 2022 Promena
 • Isporuke su porasle za 95%, zbog nedavnog uvođenja i progresivne rampe potpuno novih obima modela Grecale i GranTurismo; sa više nego udvostručenim isporukama u Severnoj Americi i proširenoj Evropi 
 • Neto zarade su porasle za 65%, prvenstveno zbog povećanog obima, poboljšane neto cene i povoljnih efekata prevođenja deviznih kurseva, delimično nadoknađenih negativnim uticajem mešavine 
Isporuke  (u hiljadama) 8,4 4,3 +4,1
Neto zarade (u milionima evra) 691 419 +272

Usklađivanja

Neto zarade od eksternih kupaca u Neto zarade

Rezultati kontinuiranog poslovanja 
2023 (u milionima evra) SEVERNA AMERIKA PROŠIRENA EVROPA BLISKI ISTOK I AFRIKA  JUŽNA AMERIKA  KINA I INDIJA & AZIJA-PACIFIK MASERATI DRUGO(*) STELLANTIS
Neto zarade od eksternih kupaca  22.772 16.087 2.166 3.547 979 692 992 47.235
Neto zarade od transakcija sa drugim segmentima  19 (24) 2 (1) 4
Neto zarade 22.772 16.106 2.166 3.523 981 691 996 47.235

(*) Druge aktivnosti, nedodeljene stavke i izdvajanja 

Rezultati kontinuiranog poslovanja
2022 (u milionima evra) SEVERNA AMERIKA PROŠIRENA EVROPA BLISKI ISTOK I AFRIKA  JUŽNA AMERIKA  KINA I INDIJA & AZIJA-PACIFIK MASERATI DRUGO(*) STELLANTIS
Neto zarade od eksternih kupaca  20.693 14.609 1.397 2.945 933 420 485 41.482
Neto zarade od transakcija sa drugim segmentima  13 2 1 (1) (15)
Neto zarade 20.693 14.622 1.397 2.947 934 419 470 41.482

(*) Druge aktivnosti, nedodeljene stavke i izdvajanja

NAPOMENE

(1) Kombinovane isporuke obuhvataju pošiljke konsolidovanih podružnica Kompanije i nekonsolidovanih zajedničkih kompanija, dok Konsolidovane isporuke uključuju samo pošiljke konsolidovanih podružnica Kompanije.

(2) Korigovani operativni prihod/(gubitak) isključuje iz neto dobitka/(gubitka) iz tekućeg poslovanja korekcije koje obuhvataju restrukturiranje, umanjenje vrednosti imovine, otpise imovine, prodaju ulaganja i neobične operativne prihode/(rashode) koji se smatraju retkim ili diskretnim događajima koji nisu česti po prirodi, budući da uključivanje ovih stavki nije pokazatelj tekućeg operativnog poslovanja kompanije, i takođe, korigovani operativni prihod/gubitak isključuje neto finansijske troškove/(prihode) i poreske rashode/(beneficije). Od 1. januara 2023. godine, naš korigovani operativni prihod/gubitak obuhvata udeo u dobitku/(gubitku) investicija po metodi udela. Ova promena se uvodi jer menadžment veruje da su ovi rezultati postaju sve relevantniji zbog broja partnerstava koja je Stellantis nedavno sklopio, koja će se nastaviti u budućnosti, u oblasti elektrifikacije i drugih područja ključnih za budućnost mobilnosti.

Nesvakidašnji operativni prihod/(rashod) predstavlja uticaj strateških odluka, kao i događaja koji se smatraju retkim ili diskretnim i koji su po prirodi retki, jer se njihovo uključivanje ne smatra pokazateljem kontinuirane operativne uspešnosti kompanije. Nesvakidašnji operativni prihod/(rashod) obuhvata, ali se ne ograničava na: uticaje od strateških odluka za racionalizaciju osnovnih operacija kompanije Stellantis; troškove vezane za objekte koji proizlaze iz planova kompanije Stellantis za usklađivanje kapaciteta proizvodnje i strukture troškova sa potražnjom na tržištu, kao i troškove konvergencije i integracije direktno povezane sa značajnim akvizicijama ili spajanjima.

(3) Industrijski slobodni novčani tokovi se računaju kao novčani tokovi od poslovnih aktivnosti, umanjeni za: novčane tokove od poslovnih aktivnosti iz prekinutih poslovanja; novčane tokove od poslovnih aktivnosti u vezi finansijskih usluga, neto od izdvajanja; ulaganja u imovinu, postrojenja i opremu i nematerijalna sredstva za industrijske aktivnosti; dodele kapitala zajedničkim poduhvatima i manjim akvizicijama konsolidovanih podružnica i metode udela i druga ulaganja; i prilagođeni za: neto međukompanijska plaćanja između nastavljenih aktivnosti i prekinutih poslovanja; prihode od prodaje imovine i doprinosi definisanim penzionim planovima, neto od poreza. Tajming industrijskih slobodnih novčanih tokova može biti pod uticajem monetizacije potraživanja i plaćanja obaveza prema dobavljačima, kao i promena drugih komponenti obrtnih sredstava, koji mogu varirati od perioda do perioda zbog, između ostalog, inicijativa upravljanja novcem i drugih faktora, od kojih neki mogu biti van kontrole Kompanije.

(4) Izvor: IHS Global Insight, Wards, China Passenger Car Association i procene Kompanije.

Rangiranja, tržišni udeo i druge informacije iz industrije su dobijene od nezavisnih izvora (npr. Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), Ministarstva infrastrukture i održive mobilnosti (MIMS), Ward’s Automotive) i internih informacija, osim ukoliko to nije drugačije naznačeno.

U svrhu ovog dokumenta, osim to ukoliko nije drugačije naznačeno, industrijske i informacije o tržišnom udelu se odnose na putničke automobile (PC) plus laka komercijalna vozila (LCV), uz sledeće napomene: 

 • Bliski istok i Afrika ne uključuje Iran, Sudan i Siriju;
 • Južna Amerika ne uključuje Kubu;
 • Indija i Azija-Pacifik predstavlja skup velikih tržišta na kojima Stellantis učestvuje (Japan (PC), Indija (PC), Južna Koreja (PC+pikapi), Australija, Novi Zeland, i Jugoistočna Azija);;
 • Kina predstavlja samo PC; i
 • Maserati predstavlja skup 17 velikih tržišta na kojima učestvuje Maserati, i dobija se iz podataka S&P Global, takmičarskog Maserati segmenta i internih informacija.

Prethodne brojke za period su ažurirane kako bi odražavale aktuelne informacije pružene od strane nezavisnih izvora.

Komercijalna vozila uključuju kombije, lake i teške kamione i putnička vozila registrovana ili adaptirana za komercijalnu upotrebu.

EU30 = EU 27 (izuzimajući Maltu), Island, Norveška, Švajcarska i Velika Britanija.

Vozila niskih emisija (LEV) = BEV vozilo, plug-in hibrid (PHEV) vozila na gorivne ćelije (FCEV).

Sve prijavljene prodaje BEV i LEV vozila kompanije Stellantis uključuju Citroën Ami i Opel Rocks-e; u zemljama gde su ta vozila klasifikovana kao kvadricikli, oni su izuzeti iz ukupne prodaje, industrijske prodaje i tržišnog udela kompanije Stellantis.

 

www.regbeegtube.com slutwifetraining rachel. www.onlychicas.net xmas lingerie lesbians have closeup threeway.
Prethodni tekstKineski elektromobili predstavljaju najveću opasnost za evropsku automobilsku industriju
Sledeći tekstDvadeset sezona Uroša Brkića od “fiće” do prototipa

Postavi komentar:

Molimo unesite svoj komentar
Unesite svoje ime