Naslovna INFO Plan smanjenja troškova Grupe Renault do 2022.godine

Plan smanjenja troškova Grupe Renault do 2022.godine

fxxx.club tube www.hqsexvideos young hoe elle rose has her pussy stretched.pornpals.club
Foto: by Renault

Kako je i obećala prilikom objave godišnjih rezultata, Grupa Renault je predstavila svoj transformacijski plan, kojim namerava da ostvari uštedu više od 2 milijarde evra u periodu od tri godine i udari temelje novoj konkurentnosti Grupe.

Poteškoće sa kojima se suočava Grupa, velika kriza sa kojom se suočava cela automobilska industrija i važnost ekološke tranzicije su imperativi koji podstiču kompaniju da ubrza svoju transformaciju.

Nacrt plana će povećati otpornost kompanije fokusiranjem na generisanje protoka novca, ali će pritom kupac ostati prioritet u poslovanju. Zasniva se na efikasnijem pristupu operativnim aktivnostima i strogim nadzorom nad resursima.

Osim toga, planom se postavljaju osnove dugoročnog razvoja Grupe Renault. U Francuskoj će grupa biti organizovana oko strateških poslovnih područja sa obećavajućom budućnosti: električnih vozila, lakih komercijalnih vozila, kružne ekonomije i inovacija visoke dodate vrednosti.

Ovi veliki regionalni centri izvrsnosti koji se nalaze u Francuskoj će biti osnov oporavka Grupe Renault. U Flinsu i Guyancourtu Grupa će reorganizovati svoje aktivnosti.

Ako Grupa Renault planira da sprovede nužne promene u radnoj snazi kako bi se omogućio povratak profitabilnom i održivom rastu, predana je tome da to sprovede na osnovu dijaloga sa socijalnim partnerima i lokalnim vlastima.

Ovaj projekat prilagođavanja radne snage zasnivao bi se na prekvalifikaciji radnika, internoj mobilnosti i dobrovoljnim odlascima. Ovaj proces, kojim bi se obuhvatilo gotovo 4.600 radnih mesta u Francuskoj i više od 10.000 radnih mesta u ostatku sveta, bi se protegao na period od tri godine.

„Verujem u naše prednosti i naše vrednosti i uveren sam da će naš menadžment uspeti da sprovede predviđenu transformaciju kao i da će ovim planom naša Grupa uspeti da povrati svoju punu vrednost. Planirane promene su ključne da bi se osigurala održivost kompanije i njen dugoročni razvoj. Zajedničkim snagama i uz potporu naših partnera iz Alijanse ćemo uspeti da ostvarimo svoje ciljeve i da učinimo Grupu Renault velikim igračem u automobilskoj industriji u godinama koje su pred nama. Potpuno smo svesni naše odgovornosti i činjenice da se planirana transformacija može sprovesti samo ako poštujemo zainteresovane strane naše Grupe i uz socijalni dijalog na visokom nivou”, izjavio je Jean-Dominique Senard, predsednik Odbora direktora u Renaultu.

„U kontekstu nesigurnosti i kompleksnosti situacije u kojoj se nalazimo, ovaj projekat je ključan da bi se ostvarili stabilni i održivi rezultati, pri čemu zadovoljstvo kupca ostaje prioritet. Oslanjanjem na naše brojne prednosti, kao što su električna vozila, na resurse i tehnologiju Grupe Renault i Alijanse kao i smanjenjem složenosti procesa razvoja i proizvodnje naših vozila, želimo da stvorimo ekonomiju skale kojom ćemo povećati svoju profitabilnost i osigurati svoj razvoj u Francuskoj, ali i na međunarodnom nivou. Ovaj projekat će nam omogućiti da se puni samopouzdanja okrenemo prema budućnosti,” dodala je Clotilde Delbost, privremena glavna direktorka Renaulta.

Projektom su obuhvaćeni sledeći ključni elementi:

· Povećanje efikasnosti i smanjenje troškova razvoja i proizvodnje, koristeći konsolidovana sredstva Alijanse, približno 800 miliona evra:

o pojednostavljenje dizajna i razvoja vozila: smanjenje upotrebe različitih vrsta komponenti, povećanje standardizacije, programi Predvodnik – Sledbenik unutar Alijanse,

o optimizacija resursa: fokusiranje na razvoj strateških tehnologija visoke dodate vrednosti u razvojnim pogonima Ile-de-France; optimizacija upotrebe istraživačkih centara u inostranstvu i podizvođača; optimizacija procesa validacije snažnijom upotrebom digitalnih kanala,

· Optimizacija proizvodnje kojom će se uštediti približno 650 miliona evra

o ubrzanje transformacije proizvodnih pogona širom primenom načela Industrija 4.0,

o poboljšanje procesa u novim razvojnim projekatima: ubrzanje digitalizacije i postupka od „dizajna do procesa”.

. Optimizacija industrijskih kapaciteta:

• globalna proizvodnja smanjena sa 4 miliona vozila 2019. na 3,3 miliona vozila do 2024. (prema Harbouru Reference)

• prilagođavanje broja zaposlenika u proizvodnji.

• obustava planiranog povećanja proizvodnih kapaciteta u Maroku i Rumuniji, procena adaptacije proizvodnih kapaciteta Grupe u Rusiji, procena racionalizacije proizvodnje menjačkih kutija širom sveta.

• u Francuskoj će predmet dubinskih konsultacija sa svim akterima, posebno socijalnim partnerima i lokalnim vlastima biti četiri radna predloga za optimizaciju procesa proizvodnje.

▪ Renault pokreće postupak konsultacija u fabrikama Douai i Maubeuge kako bi se razmotrilo osnivanje optimizovanog centra izvrsnosti za električna vozila i laka komercijalna vozila u severnoj Francuskoj.

▪ otvorena rasprava o prenameni fabrike u Dieppeu nakon završetka proizvodnje Alpinea A110.

▪ u Flinsu, stvaranje ekosistema cirkularne ekonomije na lokaciji, uključujući prebacivanje aktivnosti iz pogona Choisy-le-Roi.

▪ u Fonderie de Bretagne Renault započinje reevaluaciju strategije.

· Veća efikasnost funkcija potpore, približno 700 miliona evra

o optimizacija opštih i marketinških troškova: digitalizacija kojom će se smanjiti troškovi marketinga, racionalizacija organizacije i smanjenje troškova povezanih sa funkcijama potpore, itd.

· Preusmeravanje fokusa aktivnosti za bolju alokaciju resursa

Refokusiranje na osnovnu delatnost Grupe kroz promenu opsega poslovanja se posebno odnosi na:

o deo integrisane distribucijske mreže RRG u Evropi.

o prenos udela Grupe Renault u društvu Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) u Kini na društvo Dongfeng Motor Corporation i prestanak prodaje putničkih vozila pokretanih motorima sa unutrašnjim sagorevanjem pod markom Renault na kineskom tržištu.

Ovi planovi će se predstaviti predstavnicima zaposlenih u skladu sa primenjivim pravilnicima.

Procenjeni trošak implementacije ovog plana iznosi otprilike 1,2 milijarde evra.

PR saopštenje

www.regbeegtube.com slutwifetraining rachel. www.onlychicas.net xmas lingerie lesbians have closeup threeway.

Postavi komentar:

Molimo unesite svoj komentar
Unesite svoje ime